Chính sách đổi trả hoàn tiền

Sản phẩm đã mua được đổi trả trong vòng 7 ngày từ ngày mua hàng

Các trường hợp được đổi trả và hoàn tiền

  • Hàng có lỗi từ nhà sản xuất
  • Sản phẩm giao đến khách hàng không còn nguyên vẹn

Các trường hợp không được đổi trả

  • Khách hàng đổi ý không muốn mua
  • Khách hàng đã sử dụng hoặc mở hộp